headbanner

การพัฒนาเชิงกลยุทธ์

การพัฒนาเชิงกลยุทธ์

ผลิตภัณฑ์หลัก: เหล็กกล้าคาร์บอน สแตนเลส เหล็กพิเศษและเคลือบ ชุดผลิตภัณฑ์สี่ชุด ใช้กันอย่างแพร่หลายในรถยนต์ เครื่องใช้ภายในบ้าน ปิโตรเคมี การผลิตเครื่องจักร พลังงานและการขนส่ง การตกแต่งอาคาร ผลิตภัณฑ์โลหะ อวกาศ พลังงานนิวเคลียร์ อิเล็กทรอนิกส์เมตรและอื่น ๆ อุตสาหกรรม

ภารกิจ

ผลิตเหล็กชั้นดีสร้างอนาคตที่ดีกว่า

วิสัยทัศน์

เพื่อเป็นองค์กรเหล็กที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก

อุดมการณ์

คุณภาพสูงในอุตสาหกรรมเหล็ก มุ่งมั่นสู่องค์กรระดับโลกและการต่อสู้